Staldene

På Furesødal har vi fire løsdriftsstalde:

Hovedstalden står de fleste af hestene opstaldet og der er plads til 14 heste og ponyer. Adgang til frisk drikkevand. Hestene er fordelt i to flokke med hopper og vallaker hver for sig og har direkte adgang til store folde i dagtimerne.

Hovedstalden er det også muligt for alle at have sin hest stående på staldgangen til bl.a. besøg af smed eller dyrelæge.

På pladsen udenfor stalden er der striglebomme og et vandspiltorv/vaskeplads.

Søstalden er en løsdrift til islændere og har plads til 6 vallakker. Stalden har en stor jordfold med læ og skygge og med adgang til frisk og frostfri drikkevand.

Ishuset er en løsdrift til islændere og har plads til 6 hopper. Stalden står i en lund med træer på en stor jordfold og med adgang til frisk og frostfri drikkevand.